Hoppa direkt till innehåll
solceller

Solceller för hållbarhet

2023-01-19
I dagarna installerar Sundbybergs Stadsnät nya solceller på ett av sina teknikhus. ”Det känns positivt att vi kan bidra till hållbarhet och stå för en större del av vår energiförbrukning själva, för åtminstone detta teknikhus”. Säger Gunnar Eriksson som är teknisk förvaltare på Stadsnätet.
Gunnar Eriksson, teknisk förvaltare på Stadsnätet.
Dygnet runt förser Sundbybergs Stadsnät hela kommunen med pålitliga uppkopplingar och nätet är smart uppbyggt på flera olika platser för att det skall fungera så bra som möjligt. Bland annat så har nätet flera olika anslutningar så att signalerna kan ta andra vägar om en skulle få avbrott. Med andra ord är det mer teknisk utrustning som behöver förses med el på fler platser.
För de flesta elkonsumenter är elförbrukningen som störst under vinterhalvåret, men för Stadsnätet gäller det motsatta. Det är av samma anledning som många internationella It-företag vallfärdar till Sverige - den tekniska utrustningen behöver kylas ned. ”Solceller blir extra bra för att vi producerar mest el när vi konsumerar mest el, när det är varmt på sommaren och teknikhuset behöver kylas”. Avslutar Gunnar.