Hoppa direkt till innehåll

Riktlinjer för Sundbybergs Stadsnät avseende covid-19 viruset

2020-03-17
På grund av rådande situation har Sundbybergs Stadsnät beslutat om restriktioner avseende möten, felsökning och kundbesök.
Kundbesök/felsökning
Kundärenden ska i första hand lösas via telefon.
Restriktioner: Om kunden eller någon i kundens familj uppvisar förkylningssymptom genomförs inte kundbesöket/felsökningen utan bokas om till nytt datum.

Kundmöten hos Stadsnätet

Möten hålls via video- eller telefonkonferens.

Övrigt:

För närvarande utför Sundbybergs Stadsnät inga arbeten på äldreboenden.
I övrigt följer Sundbybergs Stadsnät Folkhälsomyndighetens rekommendationer för minskad smittspridning