Hoppa direkt till innehåll

Bli tjänsteleverantör

Sundbybergs Stadsnät är en öppen marknadsplats där nationella, regionala och lokala tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Stadsnätet levererar en mängd olika typer av nätburna tjänster i olika kategorier till både hushåll och företag. Tjänsterna kan vara allt från internet och tv till säkerhetstjänster, drifttjänster och samhällstjänster.
Milstolparna för att bli tjänsteleverantör i Sundbybergs Stadsnät är:
  • Teckna samarbetsavtal med oss och definiera tjänsten.
  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart.
  • Definiera en tidpunkt för leveransstart.
  • Du får synas i stadsnätets välbesökta Tjänsteguiden, med dina erbjudanden.
  • Du får tillgång till adressdata till anslutna adresser via en marknadsdatabas.
Ni kan välja om ni vill leverera till ett eller flera Stadsnät.
Leverera i Sundbybergs Stadsnät
Om du har en lokal tjänst och bara vill leverera i Sundbyberg, kontaktar du Heléne Jakobsson för att teckna avtal.
Leverera i flera Stadsnät
Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsfabriken som drivs av SSNf (Svenska Stadsnätsföreningen). Där samordnar vi och utvecklar bland annat tjänsteavtal och andra samarbetsfördelar.
Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar.
Där kan läsa om hur du blir tjänsteleverantör i flera nät.
Avtalsprocess
Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva så pass tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi tycker att det är viktigt att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning.