Hoppa direkt till innehåll

En historisk återblick

Första spadtaget
År 2000 togs det första spadtaget för att gräva ner de fiberkablar som var starten på Stadsnätet. Fiberkablarna sträcker sig numera över hela Sundbyberg och transporterar dagligen miljardtals och åter miljardtals ettor och nollor som blir till information på din datorskärm och bilder på din tv.
Kommunalt samarbete
Stadsnätet i Sundbyberg blev möjligt genom ett samarbete mellan kommunen, Skanska och Förvaltaren. 2001 anslöts Förvaltarens och Sundbybergs stads alla fastigheter till Stadsnätet.
I början av 2005 köpte Förvaltaren Sundbybergs Stadsnät, som blev ett dotterbolag till Förvaltaren. Ändringar i bredbandsnätet gjordes då för att det skulle bli ett så kallat öppet nät. Med öppet nät menas att flera olika leverantörer kan erbjuda sina tjänster i samma nät, till exempel internet- och tv-tjänster.
Snabbt och säkert bredband till alla!
Tanken med förvärvet var att både Förvaltarens kunder och övriga sundbybergare skulle garanteras ett snabbt och tillförlitligt bredband, med ett stort utbud av tjänster och flera tjänsteleverantörer att välja mellan.
År 2006 kom det öppna Stadsnätet igång på allvar, och under ett par års tid grävdes det flitigt och många meter kabel drogs – allt för att fler villor och flerfamiljshus skulle få möjlighet att ansluta sig till Sundbybergs Stadsnät. Idag kan de flesta fastigheterna i Sundbyberg anslutas.
Först med Öppen bredbands-tv
År 2008 blev Sundbybergsborna först i landet med att få ta del av den nya tjänsten Öppen bredbands-tv. det innebär att kunden bara behöver en tv-box, oavsett vilken eller vilka leverantörer hon beställer sina tv-kanaler ifrån. Stadsnätets satsning på tjänsten fortsätter; till exempel lanserades under 2010 en inspelningsbar box och en ny tv-portal.