Hoppa direkt till innehåll

Sundbybergs Stadsnät

Sundbybergs Stadsnät är det kommunala öppna fibernätet för dig som bor eller arbetar i Sundbyberg. Vi erbjuder internet, tv och telefoni samt många fler bredbandstjänster via våra tjänsteleverantörer.
Ditt lokala Stadsnät
Styrkan hos Sundbybergs Stadsnät är, till skillnad från alla andra bredbandsleverantörer, att vi finns och verkar i Sundbyberg nära våra användare. Vi samverkar med kommunen och ansluter skolor, offentliga byggnader samt alla typer av fastigheter och anläggningar i Sundbyberg. Vi vill erbjuda dig som bor och arbetar i kommunen det bästa bredbandet med stor valfrihet och trygghet.
Vi finns i hela Sundbyberg
Stadsnätet finns tillgängligt för alla i Sundbyberg. En stor del av fastigheterna är redan anslutna och uppkopplade till fibernätet. Det är dessutom enkelt att ansluta nya fastigheter eftersom fibernätet täcker 97 % av kommunen.
Vi erbjuder ett öppet nät med full valfrihet
Vi själva levererar inte några tjänster, istället erbjuder vi en snabb och effektiv “marknadsplats” till alla tjänsteleverantörer som vill kunna erbjuda sina tjänster. Sundbybergs Stadsnät är ett öppet nät vilket innebär att det är fri konkurrens. Alla tjänsteleverantörer, stor som liten aktör, levererar sina tjänster på samma villkor. Det finns ett tjugotal tjänsteleverantörer och ca 250 olika tjänster att välja på och du som kund har full valfrihet. Är du inte nöjd kan du enkelt byta tjänst eller tjänsteleverantör.
Sundbybergs Stadsnät är en driftsäker och långsiktig lösning som erbjuder obegränsad kapacitet. I dag kan vi leverera upp till 1 Gig/s (1000/1000 Mbit/s) via fibernätet.
Vi bygger och driftar nätet
Sundbybergs Stadsnät är ett samlingsnamn för kommunkoncernen Sundbybergs Stadshus AB båda bolag, Sundbybergs Stadsnätsbolag AB Org.nr. 556602-0631, och Sundbybergs Bredband AB Org.nr. 556599-3374. Båda bolagen har säte i Sundbyberg.
  • Sundbybergs Stadsnätsbolag AB äger och förvaltar den passiva fysiska infrastrukturen.
  • Sundbybergs Bredband AB äger och förvaltar den aktiva utrustningen i bredbandsnätet som transporterar bredbandstjänster till och från slutkonsumenten.
Vi värnar om Sundbyberg
Som ett lokalt företag tycker vi att det är viktigt att stötta lokala organisationer och föreningar, särskilt de som riktar sig mot barn och ungdomar. Vi sponsrar Ung Företagsamhet, Trafikkalendern för barnens säkerhet i trafiken och Informationskalendern Ung i samarbete med Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF samt Passa vidare som vill utveckla och öka aktivitetsutbudet för barn och ungdomar i Sundbyberg under alla lov.
Kom och träffa oss
Vi har vårt kontor i Hallonbergen Centrum, Lötsjövägen 1B. Dessutom deltar vi årligen på olika tillställningar och evenemang i Sundbyberg som Ursviksdagen, vårmarknaden, nationaldagen, seniormässan, kräft- och surströmmingsskivan samt julmarknaden.