Hoppa direkt till innehåll

Stadsnät för fastighetsägare

Genom att ansluta din fastighet till stadsnätet investerar du i en framtidssäker lösning som ger dig hög och utbyggnadsbar kapacitet, hög leveranssäkerhet och total valfrihet för dig och dina hyresgäster. Stadsnätet kommer vara grunden för all typ av kommunikation, så som tv, internet och telefoni. Dessutom bereder stadsnätet väg för alla idéer och lösningar inom det intelligenta hemmet och fastighetsautomation.
Hyresgästens valfrihet
Genom stadsnätet får hyresgästen möjlighet att själv välja sina bredbandstjänster.
Fiberanslutning till fastigheten
Från stadsnätets backbonenät byggs områdesnät, till vilket villaområden och fastigheter ansluts. När du beställer en anslutning drar vi fram och förser din fastighet med en fiberanslutning. För denna fastighetsanslutning betalar du ett engångsbelopp.
Fastighetsnät
Nästa steg är att förse fastigheten med ett fastighetsnät som ser till att hyresgästerna får tillgång till stadsnätet. Ett fastighetsnät kan byggas antingen med kopparkablar eller rekommendationsvis med ett mer framtidssäkert fibernät. Som fastighetsägare kan du välja att bygga nätet själv med annan entreprenad.
Uppkoppling av hyresgästerna
När slutligen fiberutrustningen monterats i lägenheterna kan hyresgästerna börja använda sin fiberanslutning. Varje hyresgäst kan nu utifrån eget behov och intresse välja sina tjänster.