Hoppa direkt till innehåll

Vi samverkar med andra öppna stadsnät i Sverige

Vi medverkar i såväl regionala som nationella samarbeten. De direkt eller indirekt kommunägda öppna stadsnäten utgör en stor och viktig del av den svenska IT-infrastrukturen av flera skäl.
Poängen med att man tillhandahåller ett öppet nät är att man skapar en tillgänglig marknadsplats för allehanda tjänster och funktioner. Såväl nationella, regionala och lokala verksamheter kan erbjuda nätbaserade tjänster i det öppna nätet, både till enskilda individer samt till företag och organisationer.
Nationella samarbeten

Svenska Stadsnätsföreningen

Vi är medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), en bransch- och intresseorganisationen för nätägare och bredbandsaktörer på den svenska marknaden. SSNf verkar även för att skapa en samsyn i arbetet med uppbyggnaden av kommunikationsnät inom Norden, såväl som inom EU.

Stadsnätsportalen

Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.

Regionala samarbeten

Svealink

Svealink är det regionala nätägarråd som vi medverkar i.